Atenţie!

Eşti sigur că vrei să ştergi produsul din coş?


Termeni şi condiţii de utilizare

Pucu.ro (www.pucu.ro), denumit în continuare "Site" este proprietatea exclusivă a Agrafa Print Services SRL, denumit în continuare "Proprietar". Folosirea site-ului de către persoane sau entităţi, fizice sau juridice presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor descrise mai jos. Termenii şi condiţiile de folosire a Site-ului pot fi modificate de Proprietar în orice fel şi în orice moment fără a anunţa în prealabil acest lucru.

Drepturi asupra materialelor şi informaţiilor accesibile prin intermediul Site-ului

Conţinutul şi elementele grafice prezente pe site, inclusiv conţinutul în format text, sursele elementelor tehnice care compun siteul (cu excepţia informaţiilor şi elementelor grafice încărcate de utilizatori) alcătuiesc Conţinutul Site-ului şi sunt proprietatea exclusivă a Agrafa Print Services SRL. Conţinutul Site-ului, indiferent de zona în care se găseşte sau felul de conţinut, poate fi folosit exclusiv în scopuri personale. Reproducerea, transformarea sau utilizarea acestora de către terţe persoane în orice alt scop decât cel personal se face numai cu acordul scris şi prealabil al Proprietarului. Reproducerea, transformarea sau utilizarea conţinutului Site-ului fără acord scris şi prealabil din partea Proprietarului constituie o violare a proprietăţii şi poate atrage răspunderea civilă, contravenţională sau, după caz, penală a persoanei în culpă.

Prelucrarea de date cu caracter personal

Conform cu legile aplicabile în vigoare, Agrafa Print Services SRL va folosi datele personale oferite de utilizatorii Site-ului în condiţii de siguranţă şi numai în scopul pentru care acestea au fost oferite de către utilizatori.

Clauze de nerăspundere

Agrafa Print Services SRL nu este responabilă pentru omisiuni, neadvertenţe sau erori în conţinutul oferit de Utilizatorii Site-ului. Agrafa Print Services SRL nu va putea fi ţinută răspunzătoare faţă de nicio persoană/entitate, fizică sau juridică, pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea Site-ului sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.